Ekmans katolske enhet

Når Ulf Ekman nå har meldt sin overgang til Den Katolske Kirke skaper det en del reaksjoner.  Ekmans overgang er kontroversiell og setter han selv og alle som har et lignende bibelsyn Ekman hadde i et dårlig lys.  Men utviklingen i DKK der Tony Palmer sammen med paven har satt i gang en kampanje for å hente karismatiske kristne inn i den DKK er en større sensasjon.

Ekman oppgir enhet som grunnen til at han konverterer. Han sier i en svensk avis: «Jag har fått inse att den rörelse jag själv under de sista 30 åren har representerat, trots framgångar och mycket gott som skett på olika missionsfält, ändå är en del av den ständigt pågående protestantiska fragmentiseringen av kristenheten.»

Hva er det Ekman sier her? Den Katolske Kirke anser seg selv som Kristi kirke på jorden, og den eneste sanne sådan. Dette fordi de har Kristus representert ved paven. Protestanter sto helt utenfor det katolske felleskapet frem til katolikkene i 1965 gikk fra å se på protestanter som vrang lærere lyst i bann, til å være «adskilte brødre». Mao gikk vi protestanter fra å være lyst i bann til å være brødre som står utenfor felleskapet i den sanne kirken. Det er dette Ekman erkjenner.

Enhet under paven er en erkjennelse av pavens autoritet og en erkjennelse av DKK som den eneste sanne kirke. Ekman sier på Twitter at han nå tror på hele den katolske lære, så la det ikke være tvil om at mens vi protestanter enda lever i eksil etter i lang tid å ha vært lyst i bann, så har Ekman tatt imot invitasjonen fra paven om å komme tilbake.

Ekmans trigger for overgang var en profeti han fikk fra en som var til stede under den store årlige samlingen av trosbevegelsens predikanter, arrangert av Kenneth Copland. Her var pavens gode venn Tony Palmer til stede og etter å ha holdt en fantastisk fin appell for enhet, viste han en video der paven oppfordrer til å stå sammen. Alt hørtes fint og flott ut, inntil en forstår at det ikke er en oppfordring til å stå sammen i kjærlighet, men en oppfordring til å stå sammen i DKK.

Det burde det gå en alarm når en forstår at enhet med katolikker helst bør være på katolikkenes premisser og at de altså ikke kan akseptere protestantiske kirker som likeverdige i funksjon.

 

 

Legg igjen en kommentar

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X