«Enhetens mirakel» og Ulf Ekman

Den en gang så frimodige trospredikanten er i ferd med å melde seg ut av menigheten han startet i sine unge dager, og vil bli katolikk.  En pensjonert pastor har oppdaget rikdommen av historie og det han ser som god teologi. Selv om dette er kontroversielt for pressen og de mange som har følget Ekman og har sett opp til han – er det så viktig?

Men er det egentlig slik at alt handler om at Ekman skal konvertere? Eller er dette en del av noe mye større en både Ekman og Livets Ord? Og hvilken del skal Ekman eventuelt ha i dette?  Er den langsiktige planen å jobbe for at både Livets Ord og andre karismatiske menigheter og bevegelser skal komme «hjem» til pavekirken?

I disse dager svirrer en video rundt på nettet der paven gjør en appell til evangeliske kristne. Han snakker om forsoning og aksept av hverandre som brødre. Det høres greit ut men dersom en går litt mer inn i saken viser det seg at det en åpen invitasjon om å bli med i Den Katolske Kirke.

Tony Palmer er mannen som filmet paven på sin telefon, og brakte pavens video hilsenen til Kenneth Copelands årlige møte for karismatiske ledere. Før videosnutten holder han en tale der han slår fast at Luthers protest er tatt til etterretning. Det er enighet om at frelsen er ved tro alene, og det ikke lenger er noen grunn for protestanter å protestere, men snarer er det tid for å komme tilbake til moderkirken.

Den Katolske Kirke er på frierferd til andre kristne grupper. Palmer referer til dette som «enhetens mirakel».  Når denne mannen proklamerer «enhetens mirakel har begynt» så er det virkelig grunn til å ta dette som et signal fra Den Katolske Kirke. Han er en gammel venn av paven og arbeider innen den karismatiske delen av Den Katolske Kirken.

Det er gledelig at Ånden faller blant katolikker, og det er vel ikke noe nytt. Det er et Guds verk. Jeg regner med at det er mange gode kristne blant katolikker. Men dersom et menneske får Den Hellige Ånds gave så regner jeg med at en får åpenbaring slik at en får rettet opp litt på dårlig teologi. Ikke motsatt.

Den enheten det er snakk om er en enhet under paven. Agendaen er ikke forsoning og gjensidig kjærlighet på tvers av grensene. Agendaen er at vi protestanter må komme tilbake til pavekirken. Og det sliter jeg veldig med!

Den katolske kirke som helhet er fragmentert på samme måte som vi protestanter. Det eneste som skiller oss er at paven og katolikkene har et system for å erklære kjettere, som vi ikke har. Det blir ikke mer enhet selv om vi alle blir katolikker. Det blir flere katolikker og det er alt. Og det finnes ortodokse kirker også, hvorfor skulle de bli med i pavekirken?

Ekman spiller ikke med åpne kort, og det er grunn til å spørre seg ikke Ekman både ser for seg og kan ha blitt forespeilet en plass i denne mirakuløse enheten Tony Palmer snakker om. Ekman er blitt kritisert for at han gav en større pengegave til Östanbäck Kloster. Broder Caesarius har uttalt seg til svenske Aletheia og sier at selv om klosteret er luthersk så er de katolikker som ønsker å se kirken komme tilbake til den katolske kirke. Fotografiet av Ekman her er etter sigende en Ekman kledd i tempel ridder drakt, og er tatt i dette klosteret.(2008)

Når en mann som har fått stor respekt og autoritet på grunn av en salvelse som han ikke lenger beveger seg i på samme måte, men i stedet har hengitt seg til teologi og historiske fascinasjoner, og det mennesket har fått stor innflytelse i visse kretser – kan det skade Guds sak alvorlig. Det er derfor nødvendig å både ta stilling til disse tingene, og å tale både Rom og Ekman i mot. Pavekirken er ikke Kristi kropp og paven har ingen gudgitt autoritet over Guds menighet. Dersom Ekman hadde avstått fra å hengi seg til jomfru Maria, og sine teologiske betraktninger, ville han aldri faret vill. Enhet må bygges på helt annet grunnlag enn å samle seg rundt en mann med autoritet. Det kan det derimot virke som om Ekman aldri har forstått.

Ekmans innflytelse i Norden er stor. Men hans innflytelse i Øst Europa er av et helt annet format. Det er hundretusener av mennesker som respekterer og kjenner Ekman. Mennesker uten teologiske røtter slik vi har i Norge.  Livets Ord har gjort en formidabel misjonsinnsats i Øst-Europa. Det er så viktig at de finner rett vei videre. Ulf Ekman skaper forvirring rundt mange ting, og dersom de ikke tar over ledelsen selv og bryter med Ulf Ekmans katolske forkynnelse vil det kunne skape stor skade.

Enheten Ekman tenker på kan ikke være kristen enhet for den universale menigheten, men enhet for en universal menighet. Enhet under paven er like ekskluderende som Livets Ord en gang var. Forskjellen er at «paven» i Uppsala har bøyd seg for paven i Rom. Livets Ord hadde meget god enhet under Ekmans faste ledelse. Samtidig var de alt annet en samlende for annerledes tenkende kristne, og kommuniserte dårlig med andre. Ekman har ikke endret måten han tenker på og den form for enhet han vil ha er en utvidelse av den enhet en hadde i Livets Ord.

Den katolske varianten på enhet er slik: Den Katolske Kirke er Guds rette menighet på jorden. Hvorfor? Fordi de er de eneste som har Kristi autoritet i form av paven.  Vi protestanter som tidligere ble sett på som vranglærere er oppgradert til brødre som lever som bannlyste utenfor den sanne kirkens fellesskap. Nå er vi tilgitt, bannet er tatt vekk og invitasjonen blir gitt – kom inn i moderkirken igjen.

Skjønner du nå hvorfor Bibelen sier kom ut av henne mitt folk?

De langvarige konsekvensene av at karismatiske kristne vender seg til Roma er splittelse og forvirring. Utsiktene for at Den Katolske Kirke er den beste forvalter for Kristi menighet er dårlige. Paven er vennlig mot så mange, og det er store forandringer på gang i pavekirken. Å underkaste seg pavens autoritet og lovprise jomfru Maria er bare toppen av isberget.

 

Tony Palmers video med intro,  kutt fra hans appell under Copelands møte,og pavens appell.

Tony Palmer og paven under Copelands lederskap møte

 

 

Legg igjen en kommentar

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X