Karismatikkens inntog blant kalvinistene – Mark Driscoll

Den Hellige Ånd er ikke så lett å stoppe. Gud har reist opp en mann med et budskap for denne tiden. På samme måte som karismatikken har fått innpass i mange andre trossamfunn, har den også fått sine talsmenn i kalvinske kretser. Mark Driscoll fikk kallet som ungdom, og har de siste rundt tjue år bygget opp en stor menighet, og blitt en av de innflytelsesrike predikantene i USA. Jeg er imponert! 

For meg som holdt møter med av verdens mest utskjelte predikanter, er det interessant å se hvordan Mark Driscoll henges ut av sine egne. Jeg lurer å hvor mange kristne hat sider det finnes på nettet? Men når det er diskusjon og forskjellige meninger – så skjer det noe.  Jeg finner det både tragisk og underholdende når denne mannen kalles falsk profet av den konservative delen av kalvinistene. Hvordan kan det ha seg at mens tradisjonelle kalvinister synger sanger til ære og pris for «the gospel»  og stadig er på korstog mot alle andre, så er denne «falske profeten» Jesus sentrert og har masse kjærlighet til alt Guds folk?

En skal ikke lese eller høre mye fra Mark Driscoll før en lener seg tilbake og forstår at her er fokuset positivt. I stedet for alt dette negative snakket så er det en positiv tone. I stedet for kritikk av andre så finner en noe godt å si. I stedet for å lovprise teologi og «the gospel» så er Jesus i sentrum. I stedet for partiskhet er det et ønske om enhet. Jeg er rett og slett imponert. Selv om den kalvinistiske teologien skurrer i mine ører, så er fokus mye mer positivt.  Og mannen kan preke. Og folk kommer. Folk blir frelst. Det vokser. Kanskje noen burde få med seg at det er Den Hellige Ånd som gir vekst? Jeg bare spør?

Som du sikkert forstår så er Mark Driscoll kalvinist. Karismatisk kalvinist. Og han har stor innflytelse. Selv har jeg hørt så mye prat fra talerstolen at å høre denne mannen var en svært forfriskende opplevelse. Jeg har noe å lære.

For meg var det viktig å finne ut om Drisoll tror at alle kan bli frelst.  Jeg ble litt skuffet over at han er så kalvinistisk som han er, men forstår han ser det slik at vi skal forkynne til alle, og de som tar i mot er de som er utvalgt. Da blir resten av den kalvinistiske læren mer teoretisk og lettere å ignorere. Synet han har på frelsen er nok også en av nøklene til at han faktisk når ut til mange kirkefremmede.

La meg ta et sidesprang og skrive litt om hvordan det startet. Den karismatiske vekkelsen begynte i Azuaa Street Street i 1906. Der kom tungetalen i bruk og vi fikk pinsevenner. Men du – pinsevenner var en strek i regningen.  Den Hellige Ånd ville ikke skape ett til trossamfunn, Han ville nå alle kristne. Så etter noen år falt Ånden på nytt. Dette var i Winnipeg Canada, 1948. Latter Rain vekkelsen startet samme året som Israel ble stat. Og en av de gode tingene som kom ut av denne vekkelsen, var en forkynnelse om enhet. Pinsevennene hadde stivnet og trodde de satt på alt alene. Men slik ville ikke Gud det. Her i Norge var det en mann som satt hele pinsebevegelsen på hodet med sin forkynnelse om enhet blandt Guds folk. Hans navn var Arild Edvardsen. Han ble utstøtt av pinsevennene sentralt.  Hvor fikk han ideene sine fra? Jeg tør ikke svare men du kan gjette? Dersom noen pinsevenner leser dette vil de nok si som de sier på Jæren når en påpeker at Jesus drakk vin. «Ja vi vet om det men vi liker det ikke.»  Men slik er det nå. Latter Rain vekkelsen ble aldri noe trossamfunn.  Det spredde seg rundt blant alt Guds folk. Og nå – ja nå er det tydeligvis kalvinistenes tur. Sorry John MacArthur. Sorry Paul Washer. Dere kjemper mot brodden.

Men la meg være klar på en ting. En del av det som kom på banen under Latter Rain vekkelsen var neppe annet enn skrot.  Universalisme og Oneness teologi for eksempel.  William M. Branham ble mektig brukt av Gud som evangelist men lagde så mye styr med skrot teologi at Gud til slutt tok han hjem før tiden. Men Gud brukte Latter Rain vekkelsen som katalysator for å bringe Ånden kraft og Åndens enhet til Guds folk. Den Hellige Ånd er for alle kristne.

Du skjønner, Gud er ikke teolog. Han er Gud. Han sendte Kristus. Vi er i Kristus dersom vi har tatt imot Jesus som frelser og er blitt født på ny. Og da bruker Gud oss til tross for elendig teologi. Benny Hinn er også et eksempel på det. Han er evangelist men nå og da skal han undervise, og da blir det lett katastrofe. Dette var problemet med Branham også. Evangelister som vil være lærere kan fort skape kaos.

Det er viktig å forstå at pinsevennenes historie er ikke pinsevennenes historie, men menighetens historie. Selv om det er kontrovers og usunne ting i en vekkelse, blir det feil å ikke gi Gud ære for det Han gjorde. Historien er full av menn med feil og brister som ble brukt av Gud. Enten det er Martin Luther, Hans Nielsen Hauge eller nålevende folk. Menigheten må lære seg å se forskjell på det Gud gjør gjennom et menneske og menneskets tilkortkommenhet. Jeg vil stå for det som Gud gjør og har gjort, og gi Han takk for det. Takknemlighet er en kilde til velsignelse.

Jeg tviler på at det er noen voldsomme møter med manifestasjoner og folk som faller i Mark Driscoll sin menighet. Ikke tror jeg han er blitt pinsevenn heller. Slik som i mange andre trossamfunn blir det forsiktig og veldig sømmelig. Men det er en annen sak. Det viktigste er at Den Hellige Ånd  får virke og får plass i våre hjerter, og at forkynnelsen og det som skjer er preget av fokus på Jesus og kjærlighet til Gud og mennesker.  Å elske brødrene er viktig og et tegn på at vi har kjærlighet til Gud.

Mark Driscoll er reist opp av Gud og er en forløper i den kalvinistiske kirke for å bringe Den Hellige Ånds liv og kjærlighet inn i en bevegelse som er stiv og tradisjonell. Jeg heier på han og takker Gud.

Det ville være ille å skrive denne artikkelen og ikke nevne John Piper. Denne eldre mannen er veldig kalvinistisk i sin lære, men han har bøyd seg under Guds Ord og erkjenner at Den Hellige Ånds virke fortsetter og at nådegavene fortsatt er i funksjon. Det er forbilledlig og jeg gleder meg storlig. Piper er en av de viktigste eksponentene for kalvinistisk teologi og har innflytelse blant millioner av kristne.

Gud er god!

Legg igjen en kommentar

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X