En Gud som kanskje helbreder?

Asbjørn Berland skriver i sitt innlegg «Gud har ikke gitt noen garanti for helbredelse» at Gud naturligvis vil helbrede men at Han ikke har gitt noen garanti for det og at det neppe er det beste for alle Guds barn.

Står det i Skriften at Gud kanskje vil helbrede?

Men siden forfatteren syntes å holde et kalvinistisk ståsted ser han det vel slik? En kalvinist hevder jo at Gud ikke vil frelse alle, men at noen mennesker er skapt til å gå fortapt mens andre er skapt til frelse, og slik er det planlagt fra Guds side før verden ble skapt. Da er jo ikke steget langt til også å tenke at Gud vil helbrede noen, og andre vil han ikke helbrede.

Dersom Berland blir syk, vil han da be til Gud om helbredelse og forvente at Gud vilje skal skje? Vil Berland da benytte lege eller er det mot Guds vilje? Dersom Gud vil en skal være syk hvordan kan en da gå til doktoren?

Berland refererer til den «anerkjente» teologen D.A. Carson. Kanskje han er anerkjent blant amerikanske kalvinister, men både mannen og den kalvinistiske læren hans er fremmed her i Norge. Kanskje med unntak av det anti karismatiske miljøet i NLM som syntes å omfavne både kalvinistisk lære og den avsky for karismatikk som John MacArthur og Paul Washer er eksponent for?

Den frelse (sozo) en finner i Bibelen er en frelse som inkluderer helbredelse, Sozo er brukt ti femten ganger i slik sammenheng og det er rimelig å hevde at helbredelse i høyeste grad er inkludert. Hvordan Carson kan komme til noe annet er merkelig og jeg vil være fristet til å tenke at det har noe med hans kalvinistiske teologi å gjøre.

Berland snakker om å lese i kontekst men tar 2. Kor 12:7-10 ut av kontekst. Dersom en leser i sammenheng så ser en at Paulus torn i kjødet er forfølgelse og motstand. Det er da også bibelsk, siden alle som vil leve gudfryktig skal bli forfølgt. Noe løfte om sykdom til den gudfryktige finner jeg ikke Bibelen.

Berland tar feil dersom han oppfatter det slik at vi er opptatt av at alle skal være rike og tror at alle blir helbredet. Kanskje Berland har hørt så mye på kritikken av karismatisk kristendom at det er kritikken som er blitt sannheten om hva vi lærer?

Alle blir ikke helbredet. Og det er ikke eneste forklaring at det er tro som mangler. Helbredelse er en overnaturlig ting og ikke noe ordinært. Men det er tilgjengelig for oss fordi det er en del av forsoningen. Ansvaret for at syke blir helbredet ligger på oss som menighet, ikke Gud. Gud vil helbrede de syke.

Noe av grunnen til at det er interesse omkring Bethel miljøet er jo nettopp dette, at de syntes å ha fått tak på hvordan en kan se mer helbredelser. Her har kristne ledere et ansvar for å følge opp så vi mer kan se Guds vilje skje med helbredelser i blant oss.

Ellers er jeg mer bekymret over det Berland ikke sier, enn det han sier. Luthersk og arminiansk teologi har preget Norge og det er en skandale at kalvinistisk lære får innpass i konservative lutherske kretser. NLM burde ta ansvar for sin egen lutherske bekjennelse.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X