NLM og anti karismatiske kalvinister

Det virker som om enkelte innen NLM i sin kritikk av karismatikk omfavner kalvinsk teologi, og blir stående som en norsk eksponent for den ny kalvinistiske bevegelsen i USA der John MacArthur og Paul Washer er fremtredende røster.

Arne Helge Teigen fra Norsk Luthersk Misjonssamband har gjennom flere kronikker i den kristne avisen Dagen dratt i gang en debatt omkring karismatikk og enkelte karismatiske ledere. Han sier åpent at han vil til livs det mest ekstreme, de som står som eksponenter for de vekkelsesbølgene som gått over verden siden 1994. Toronto, Pensacola og Lakeland. I tillegg har han fått drahjelp fra sin kollega Jan Helge Aarseth, som tar det lenger tilbake og angriper helbredelsesvekkelsen på 50 tallet i USA og trosbevegelsen. Denne gangen var det Bill Johnson fra Bethel menigheten i Redding USA som ble skyteskive. En passende plass å begynne sier Teigen.

Arne Helge Teigen er svært kritisk til karismatikk og fremstår for meg som en cessationist (Den Hellige Ånd virker ikke gjennom nådegaver eller taler direkte til mennesker). Om han har sterke sympatier til andre kalvinistiske tanker tror jeg ikke, men det syntes klart at det er krefter i NLM som har det. Teigen har skrevet flere artikler om ny kalvinisme. Den ene er på NLM sine hjemmesider, og den andre på sin egen blogg. Selv om Teigen ikke er enig og fremholder et luthersk syn – så virker det som om han ikke vil kritisere denne teologien. Både at han skriver om det og at han er forsiktig antar jeg har sammenheng med at det er endel kalvinistiske krefter i NLM. Personlig oppfatter jeg det slik at Teigen er positiv til den konservative kalvinismen fordi den er sterkt anti karismatisk, og han finner støtte for sitt eget syn der.

Samtidig inviterte Bjørn Ole Storm-Johansen Paul Washer til Norge. Han arrangerte en konferanse med navn Tilbake til Guds Ord, der blant annet tidligere Dagen redaktør Johannes Kleppa og lærer Jan Helge Aarseth ved NLM var med. Konferansen ble holdt på NLM sitt Holmavatn ungdoms- og misjonssenter. Paul Washer hadde også en møteserie i Salem kirken (NLM) i Stavanger, og et møte i Vigrestad Misjonshus. Storm-Johansen er så vidt jeg kan forstå en selvstendig forkynner tjeneste men reiser endel for NLM.

Jeg var til stede under møte med Paul Washer nå i januar. Storm Johnsen fortalte at selv om han kalte seg kristen i en årrekke så var det først for tre år siden at han ble virkelig frelst. Om han var frelst før det vet han ikke. For tre år siden så han en video med Paul Washer på Youtube, og fikk en opplevelse der ting falt på plass for han. I tillegg snakker han varmt om en annen amerikansk pastor og predikant, John MacArthur. Denne mannen han har lang fartstid og er en kjent teolog innen kalvinistiske kretser. Han er også kjent for å være en ekstrem negativ og harsk motstander av alt som handler om karismatikk. Nå i disse dager går diskusjonen på høygir i Amerika, der MacArthur med sin «Strange Fire» bok med tilhørende konferanser legger bredsiden til og fyrer lys mot den karismatiske bevegelsen.

All denne kritikken mot karismatikk som kommer opp, får meg til å spørre hvem er og hva står disse menneskene for, som så hardt går ut mot ting de tydeligvis har lite forståelse for?

Og ved første øyekast er disse veldig opptatt av det om faktisk er rett? Kalvinister snakker veldig mye om evangeliet og hvor viktig det er. Men hvilket evangelium er det? Burde vi høre på kritikken og la oss korrigere av Paul Washer og John MacArthur, som begge er cessationister?

Men kjernespørsmålet blir, er kalvinister eksponenter for det samme evangeliet som norsk bedehusbevegelse forkynner? Det evangeliet som binder kristne fra forskjellige leirer sammen i en felles forståelse av at Jesus er Herre og døde for våre synder?

Det er min oppfatning at en er på farlige veier når en omfavner anti karismatisk kalvinistisk lære. NLM er selvsagt en luthersk organisasjon og ikke kalvinistisk. Men det er tydelig at disse strømningene får fotfeste blant noen av dem.  Når en lærer de unge å være negative til karismatikk skal en ikke bli overrasket over at de omfavner den svært negative strømningen som spesielt John MacArthur står for, men som Paul Washer også syntes å omfavne.

Les gjerne min artikkel om kalvinisme.

 

Legg igjen en kommentar

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X