Kalvinisme – et annet evangelium?

Det som særpreger de kalvinister jeg har studert, er at de lovpriser evangeliet og beskylder andre for å ha et annerledes evangelium. Men etter å ha studert hva de selv lærer – syntes det rimelig å spørre: Er det faktisk slik at det er kalvinistene selv som forkynner et «annet» evangelium?

Naturligvis begynte det hele med Jean Calvin, en teologi som virket tidlig på femten hundre tallet. Hans teologiske system fikk mye innflytelse i blant annet Nederland og Skottland. Han ble stifter av det som kalles den reformerte kirke. Etter at Calvin døde kom det på banen en hollandsk teolog med navn Jakobus Arminius. Han var i den reformerte kirke som Calvin grunnla, men han var alt annet en enig med Calvin. Kalvinister og arminister holder diskusjonen gående den dag i dag. De fleste trossamfunn har Arminius sin lære i bunn. På den andre siden er det en del kalvinister i USA, og også en del sørstat baptister som abonnerer på Calvin sine ideer. I motsetning til i Norge, hvor det lutherske syntet er dominerende, er dette faktisk et viktig tema i USA. Luthersk forståelse er relativt arminiansk.

Hovedtanken  i den kalvinitiske tenkning er ideen om at Gud har planlagt og forutbestemt alt i minste detalj. Noen mennesker er forutbestemt til frelse mens andre mennesker er forutbestemt til fortapelse. Den som forutbestemt til frelse kan ikke falle fra, og om noen vender seg vekk fra troen så er det fordi de ikke var utvalgt. En kalvinist vil se Guds storhet og majestet i dette at Gud i så stor detalj har alt planlagt.

Jeg har tatt for meg fire amerikanske forkynnere, Paul Washer, John MacArthur, John Piper og Mark Driscoll.  Og eller har jeg lest en del på nettet hva kalvinister sier og tenker. Utfra dette har jeg dannet meg et bilde av dem.

Kalvinister er teologiske i sin kristendom, Noen av dem tror ikke at Gud virker med Den Hellige Ånd på samme måte som vi kan lese i apostlenes gjerninger. Gud har talt i Bibelen og det er bare det som gjelder (cessationism). De vektlegger ikke livet i Gud, de vektlegger læren. Derfor merker en fort at læren er i høysetet. De er partiske. De ser det slik at bibelsk lære og kalvinisme er en og samme ting. De er raskt ute med kritikk og påstand om vranglære. Siden deres syn er annerledes enn luthersk og fullevangelisk betyr det at de fleste av oss er i faresonen. De legger veldig mye vekt på evangeliet. «The gospel» er det eneste saliggjørende. En av deres egne, en kalvinist med navn Paul Owen går så langt i sin kritikk at han sier moderne kalvinister har redusert essensen i kristendom til en evig gnostisk kontemplasjon av TULIP. Det må en kunne si betyr at moderne kalvinister har redusert kristendommen til evig å snakke og å meditere på de kalvinistiske læresetninger. Det som utløste denne reaksjonen hos Owen er en nylig video av John Piper der han gjør et forsøk på ta kalvinismen i forsvar. Det gjør han ved å lovprise den og gi læren æren. I tillegg sier Owen  «det er dette er presist hva mener når jeg snakker om en TULIP kult!»

Når jeg leste dette tenkte jeg: Ja akkurat, der satt Owens navn på det. Er det ikke det jeg selv har kommet frem til? Jeg har brukt en del tid på å høre på Paul Washer og kommet frem til et spørsmål og en konklusjon: Er det ikke slik at Paul Washer snakker mye OM evangeliet men ikke selv FORKYNNER det? Kanskje han er bibellærer og ikke evangelist – er det derfor, har jeg spurt meg selv. Men forklaringen er jo dette: Paul Washer tror ikke på det samme som meg. Han kan ikke forkynne evangeliet slik jeg tenker det skal forkynnes. Han tror jo ikke på det. Han tror på en kalvinistisk forklaringsmodell der Gud har utvalgt noen men ikke alle.

Hør. Hva er «the gopel» i en evangelisk sammenheng dersom det ikke er ved tro alene? Dersom du mener at Gud fra tidenes morgen har skapt noen mennesker til å bli frelst og noen mennesker til fortapelse – hvordan kan du da vite hvem som er frelst? Det er da også kjernen, du kan ikke det. En kalvinist som Paul Washer kan ikke garantere sin egen frelse, langt mindre andres. Dersom du ikke tror at du selv er frelst ved å ta imot Jesus som herre,  hvordan kan du tilby andre frelse? Du kan ikke det. Og det er derfor Paul Washer er mot frelseinnbydelser og klart sier at ingen har rett til å si at nå er du frelst. Han tror jo ikke frelsen er for alle!

Dette bibelsynet har et navn. Begrenset forsoning. (Limited atonment) Hør, hvor stor forskjell er det på å si evangeliet og forsoningen? Evangeliet (euaggelizō) betyr de gode nyhetene, og hva er de gode nyhetene vi forkynner, om ikke budskapet om frelsen i Kristus? Kunne de ikke like godt kalt det et begrenset evangelium?

Tittelen på denne artikkelen er: Kalvinisme et annet evangelium? Dersom jeg skal svare på det spørsmålet så er svaret ja. Det er et begrenset evangelium og et angrep på Guds karakter.

Paul Owens kritikk av John Pipers lovprisning av TULIP
John Pipers video
Paul Washer video der han forklarer evangeliet slik han ser det

Arne Helge Teigens gjennomgang av TULIP 

Legg igjen en kommentar

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X